Black angel - træ og bronze
( solgt til Skajderborg kunstfor.)